تعرفه سرویس آسانسور

 شما از تعرفه سرویس آسانسور چه می دانید؟ با توسعه اپارتمان نشینی و جایگزینی مجتمع های چند طبقه به جای خانه های حیاط دار، مردم برای رفتن به طبقات بالاتر ساختمان اسانسور را بر پله ها ترجیح می دهند. اما پرسشی كه مطرح می شود این بوده كه، ایا ساكنین طبقه همکف كه از اسانسور استفاده نمی كنند هم باید هزینه های سرویس و نگهداری آسانسور را بپردازند یا شامل ان ها نمی شود؟ در این نوشته به این ابهام مطابق با قانون پاسخ داده می شود.

ایا هزینه ماهانه تعمیر اسانسور شامل حال افرادی كه در طبقه همکف ساكن می باشند می شود؟

این سوال را به دو صورت می توان پاسخ داد: اگر هزینه های اسانسور در شارژ به صورت سرفصلی جدا اورده نشده باشد: مالک طبقه اول به هیچ عنوان نمی تواند از پرداخت هزینه های تعمیر اسانسور خودداری كند ولو اینكه از اسانسور استفاده نكند. 

[ سه شنبه 16 شهريور 1400 ] [ 11:51 ] [ الفباوب ]
[ ]